Přihlášení Registrace

Smluvní ujednání

1. Agentura Mesites je oprávněna od uzavřené cestovní smlouvy odstoupit jen v případech výslovně uvedených těmito podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.

2. V případě, že klient nebude moci z nějakých důvodů nastoupit na dovolenou, má právo svůj termín podstoupit náhradníkům, které si sám sežene, o čemž je povinen předem písemně informovat agenturu Mesites.

3. Klient má rovněž právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno agentuře Mesites. Pokud klient odstoupí od smlouvy je povinen uhradit následující storno-poplatky:

Storno v případě, kdy klient zaplatil pouze zálohu 60 % z ceny:
60 a více dnů před odjezdem 500,- Kč
61-31 dnů před odjezdem 40 % ze zaplacené zálohy
30-15 dnů před odjezdem 90 % ze zaplacené zálohy
14 dnů před odjezdem 100 % ze zaplacené zálohy

Storno v případě, kdy klient zaplatil plnou cenu:
60 a více dnů před odjezdem 500,- Kč
61-31 dnů před odjezdem 20 % ze zaplacené částky
30-15 dnů před odjezdem 70 % ze zaplacené částky
14 dnů před odjezdem 90 % ze zaplacené částky
4 dny a méně před odjezdem 100 % ze zaplacené částky

Při určení počtu dnů pro výpočet storno-poplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den začátku zájezdu (odjezdu či nástupu na zájezd).

4. V případě, že klient v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

5. Požaduje-li klient po uzavření smlouvy změnu termínu, nebo apartmánu a Mesites tak může učinit, je klient povinen zaplatit poplatek:

Stáhnout: Vzor smlouvy