Login Rejestracja

Umowa

1. Biuro podróży Mesites od warunków zawartych w niniejszej umowie może odstąpić tylko i wyłącznie w przypadkach, które zostały w niej określone lub w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Jeżeli klient nie będzie mógł przyjechać na pobyt, ma prawo do oddania swego zarezerwowanego terminu innej osobie, pod warunkiem, iż uprzednio powiadomi on na piśmie o takiej zmianie biuro podróży Mesites.

3. Klient ma także prawo kiedykolwiek przed rozpoczęciem pobytu odstąpić od umowy. Rezygnacja musi mieć formę pisemną. Umowa zostaje rozwiązana z dniem, w którym zostaje rezygnacja dostarczona do biura podróży MESITES. Jeżeli klient odstąpi od umowy, jest zobowiązany do uiszczenia poniższych opłat za anulowanie:

Wysokość opłaty za anulowanie, jeżeli klient wpłacił tylko zaliczkę w wysokości 60% z ceny stanowi:
61 i więcej dni przed wyjazdem 20,- Euro
60-31 dni przed wyjazdem 40 % z wpłaconej kaucji
30-15 dni przed wyjazdem 90 % z wpłaconej kaucji
14-0 dni przed wyjazdem 100 % z wpłaconej kaucji

Wysokość opłaty za anulowanie, jeżeli klient przed wyjazdem wpłacił całkowitą cenę stanowi:
61 i więcej dni przed wyjazdem 20,- Euro
61-31 dni przed wyjazdem 20 % całkowitej ceny
30-15 dni przed wyjazdem 70 % całkowitej ceny
14-5 dni przed wyjazdem 90 % całkowitej ceny
4-0 dni przed wyjazdem 100 % całkowitej ceny
 

Ustalanie ilości dni do obliczenia opłat za anulację: do ilości dni jest wliczany dzień, kiedy doszło do anulacji wczasów.  Do ilości dni nie jest zaliczany pierwszy dzień pobytu (wyjazdu czy przyjazdu na wczasy).

4. Jeżeli klient nie skorzysta z części opłaconych usług lub zrezygnuje z części pobytu, nie przysługuje mu prawo do rekompensaty finansowej.

5. Jeżeli klient chce po zawarciu umowy zmienić termin lub miejsce pobytu (apartament) i ze strony biura podróży MESITES jest taka zmiana możliwa, jest on zobowiązany do uiszczenia następujących opłat:

Pobierz: Standardowej umowy